Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης οδών για το έτος 2015 για την Π.Ε. Φθιώτιδας

Προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια :« Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης»   Στοιχεία Επικοινωνίας: Π.Ε.Φθιώτιδας, Δ/νση Τεχνικών Έργων,Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων email: dte–fth@pste.gov.gr, Τηλ.:2231354200, Τ.Δ/νση: Yψηλάντη 4-Λαμία, Τ.Κ.

Read More »

Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων,στηθαίων ασφαλείας στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Φθιώτιδας

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο :« Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων, στηθαίων ασφαλείας στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε.Φθιώτιδας»   Στοιχεία Επικοινωνίας: Π.Ε.Φθιώτιδας, Δ/νση Τεχνικών

Read More »

Ορθή Επανάληψη για την ανάθεση έργου «Βελτίωση Τμήματος δρόμου επι της υπ.αριθμ. 48 Π.Ε.Ο. στη θέση Βέρδεν-Βουνιχώρας» ΠΕ Φωκίδας

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ για την ανάθεση έργου “Βελτιωση τμηματος δρόμου επί της 48 Π.Ε.Ο στη θεση Βερδέν- Βουνιχώρας” Π.Ε

Read More »

Καθαρισμός των χώρων των Υπηρεσιών της ΠΕ Εύβοιας, του ΚΕΔΔΥ και των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης

Πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη οικονομική προσφορά για την ανάδειξη μειοδότη καθαρισμού των χώρων των Υπηρεσιών της ΠΕ Εύβοιας, του

Read More »

Yπηρεσίες ταχυμεταφοράς αντικειμένων,για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε.Φθιώτιδας

Πρόχειρος Δημόσιος Διαγωνισμός για τις υπηρεσίες ταχυμεταφοράς αντικειμένων,για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε.Φθιώτιδας,ΠΣΕ   Στοιχεία Επικοινωνίας: ΠΣΕ,Δ/νση Οικονομικού, email: m.spathoulas@pste.gov.gr, τηλ.2231353331, fax: 2231353353, Πλατεία

Read More »

Πρόχειρος Δημόσιος Διαγωνισμός για τις υπηρεσίες καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε.Φθιώτιδας

Πρόχειρος Δημόσιος Διαγωνισμός για τις υπηρεσίες καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε.Φθιώτιδας,της ΠΣΕ   Στοιχεία Επικοινωνίας: ΠΣΕ,Δ/νση Οικονομικού, email: m.spathoulas@pste.gov.gr, τηλ.2231353331, fax: 2231353353, Πλατεία Ελευθερίας 3-Λαμία,Τ.Κ.35100

Read More »

Συντήρηση και λειτουργία σήραγγας Τυμφρηστού

Ανοιχτός διαγωνισμός για το έργο: «Συντήρηση και λειτουργία σήραγας Τυμφρηστού»  Στοιχεία Επικοινωνίας: ΠΣΕ, Δ/νση Τεχνικών Έργων email: s.maraziaris@pste.gov.gr, τηλ.2231352731, fax:2231352710, Θερμοπυλών 60-Λαμία, Τ.Κ.35100 Πληροφορίες: Σπύρος

Read More »

Ενίσχυση του φέροντος οργανισμού του υπάρχοντος κτιρίου-διαρρυθμίσεις-αντικατάσταση στέγης-κουφωμάτων και ένταξή του στο νέο κτιριακό συγκρότημα-ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για το έργο «Ενίσχυση του φέροντος οργανισμού του υπάρχοντος κτιρίου-διαρρυθμίσεις-αντικατάσταση στέγης-κουφωμάτων και ένταξή του στο νέο κτιριακό συγκρότημα- ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ» Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση

Read More »

Επαναληπτικός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού για το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Π.Ε. Ευρυτανίας

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Στοιχεία Επικοινωνίας:Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3, 35100, ΛΑΜΙΑ, ΤΗΛ: 22313-53315,

Read More »

Προμήθεια αυτοκινήτου ΑΜΕΑ για το Θεραπευτήριο χρονίων παθήσεων Ευρυτανίας

Επαναληπτικός Πρόχειρος Δημόσιος Διαγωνισμός προμήθειας αυτοκινήτου ΑΜΕΑ για το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας Στοιχεία Επικοινωνίας: email:gskouras@fthiotida.pste.gov.gr, τηλ.2231353315, fax 2231353353, Πλ.Ελευθερίας 3-Λαμία, Τ.Κ. 35100 Πληροφορίες: Γ.Σκούρας

Read More »