ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΟΜΙΑΝΟΙ-ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΔΟΜΙΑΝΩΝ-ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΟΜΙΑΝΟΙ-ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΔΟΜΙΑΝΩΝ-ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ,

ΤΗΛ. 2237352433, ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ 2, Τ.Κ.36100, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ν. ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ

 

 

62953-564-PERILIPSI_DIAKIRIKSIS.pdf
62953-564-PROIPOLOGISMOS.pdf
62953-564-TEXNIKI_PERIGRAFI.pdf
62953-564-TIMOLOGIO_MELETHS_.pdf
62953-564-TYPED.doc

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 130000
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 17/04/2024
Ημ/νία λήξης: 17/04/2024
ΑΔΑ: 6Χ337ΛΗ-ΟΩΓ /17PROC005978734
Αρ. Πρωτ.: 61283/536/27-03-2017
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 62953/564/28-3-2017