Π.Ε.Φωκίδας: Συντήρηση αποκατάσταση τεχνικών έργων και καθαρισμός ρέματος «ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΟΥ» από φερτά υλικά -2016

Συντήρηση αποκατάσταση τεχνικών έργων και καθαρισμός ρέματος «ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΟΥ» από φερτά υλικά -2016

 

 Στοιχεία επικοινωνίας:

 Π.Ε.Φωκίδας

 Α.ΚΑΣΔΑΝΑΣΤΑΣΗ 2265350562, Ν. ΛΑΚΑΦΩΣΗΣ 2265350576

63425-567-DIAKIRIKSI.pdf
63425-567-DIAVIVASTIKO.pdf
63425-567-PERILIPSI_DIAKIRIKSIS_EFHMERIDES.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 200000,00€
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα, Υδραυλικά
Ημ/νία έκδοσης: 12/04/2024
Ημ/νία λήξης: 12/04/2024
ΑΔΑ: 72Ψ97ΛΗ-Ψ53
Αρ. Πρωτ.: 56159/1027
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 63425/567/28-03-2017