Παροχή υπηρεσιών διακίνησης επείγουσας αλληλογραφίας (ταχυμεταφορές) των υπηρεσιών της Π.Ε.Εύβοιας και των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Νομού

Η Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Εύβοιας προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών διακίνησης επείγουσας αλληλογραφίας (ταχυμεταφορές) των υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας και των Δ/νσεων Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης του Νομού για το έτος 2017 όπως αυτή (παροχή υπηρεσιών) περιγράφεται στο αριθμ. 11214/256/19-01-2017 αίτημα του Τμήματος Προμηθειών (ΑΔΑΜ: 17REQ005710356 2017-01-19) με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή.

 Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ,ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

email: gavrili.e@naevias.gr, ΤΗΛ: 2221353743 – 2221353725, Λ.ΧΑΙΝΑ 93 – ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ-XAΛΚΙΔΑ, 34100

Πληροφορίες: Eλένη Γαβρίλη

53484-503-PROSKLISIpdf.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 7000,00€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες
Ημ/νία έκδοσης: 21/04/2024
Ημ/νία λήξης: 21/04/2024
ΑΔΑ: ΨΚΩ97ΛΗ-ΜΧΣ
Αρ. Πρωτ.: 51953/1314
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 53484/503/15-03-2017