Συντήρηση-Αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων ρεμάτων και ποταμών Βόρειο Κεντρικής Εύβοιας για τα έτη 2016 και 2017

Συντήρηση-Αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων ρεμάτων και ποταμών Βόρειο Κεντρικής Εύβοιας για τα έτη 2016 και 2017

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΤΗΛ: 2221353818- 2221353815, ΧΑΪΝΑ 93,ΧΑΛΚΙΔΑ,34132

 

Πληροφορίες: ΜΕΡΤΙΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΠΑΤΕΡΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

62127-554-ESY.pdf
62127-554-PERILIPSI_DIAKIRIKSIS_1.pdf
62127-554-PROIPOLOGISMOS.pdf
62127-554-SAY_FAY.pdf
62127-554-TEXNIKI_PERIGRAFI.pdf
62127-554-TIMOLOGIO.pdf
TEYD-REMATA.doc

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 450000,00€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Υδραυλικά
Ημ/νία έκδοσης: 21/04/2024
Ημ/νία λήξης: 21/04/2024
ΑΔΑ: 6ΚΚ57ΛΗ-ΩΣΑ
Αρ. Πρωτ.: 59370/1021
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 62127/554/27-03-2017