Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για το Έργο: « Κατασκευή αρδευτικού αγωγού εμπλουτισμού υδάτων στην Τ.Κ. Ανθήλης» με Κωδικό CPV: 45232120-9

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για το Έργο: « Κατασκευή αρδευτικού αγωγού εμπλουτισμού υδάτων στην Τ.Κ. Ανθήλης» με Κωδικό

Read More »

Συντήρηση πρανών με χορτοκοπή και καθαρισμό ερισμάτων κ.λ.π. στο Εθνικό και Επαρχιακό δίκτυο Ν.Φωκίδας

Συντήρηση πρανών με χορτοκοπή και καθαρισμό ερισμάτων κ.λ.π. στο Εθνικό και Επαρχιακό δίκτυο Ν.Φωκίδας Στοιχεία επικοινωνίας: Α.ΚΑΣΔΑΝΑΣΤΑΣΗ 2265350562, Α.ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ 2265350568 Διαβιβαστικο Στις Εφημεριδες_ΑΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Read More »

Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για το προσωπικό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε. Βοιωτίας

Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για το προσωπικό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε. Βοιωτίας Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ.: 2261350290 FAX: 2261350265 Πληροφορίες: Π. Καραλή 80835_2800_20210420_signed ΕΝΤΥΠΟ

Read More »

Κοπή χόρτων και κλαδιών στο οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας

Κοπή χόρτων και κλαδιών στο οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας Τηλ.: 2261350273 FAX: Πληροφορίες: Π. Καλλιώρας 6ΕΖΑ7ΛΗ-ΩΥΦ ΑΝΑΡΤΕΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Read More »

Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου “Συντήρηση και λειτουργία αντλιοστασίων άρδευσης Κωπαίδας αρδευτικής περιόδου έτους 2021”

Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου “Συντήρηση και λειτουργία αντλιοστασίων άρδευσης Κωπαίδας αρδευτικής περιόδου έτους 2021” Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ.: 2261350244 FAX: 2261350239 Πληρ.:  Ντάης

Read More »

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για το Έργο : “Τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών στον κόμβο του Μουσικού Σχολείου Λαμίας επί της Ε.Ο. 38 Λαμίας – Καρπενησίου”

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για το Έργο : “Τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών στον κόμβο του Μουσικού Σχολείου Λαμίας επί

Read More »

Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: «Κατασκευή γέφυρας στην οδό Αλίαρτος Στροβίκι»

Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΛΙΑΡΤΟΣ ΣΤΡΟΒΙΚΙ» Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ.: 2261350252 FAX: 2261350239 Πληρ.:  ΚΑΡΑΜΟΥΣΚΕΤΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ e-mail: skaramousketas@viotia.gr 1_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Read More »

Συντήρηση και συμπλήρωση οδικού ηλεκτροφωτισμού στο οδικό δίκτυο νομού Φωκίδας 2020

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ 2020 Στοιχεία επικοινωνίας: Η.Κολοβος 2265350564 10 Διαβιβαστικο Στις Εφημεριδες ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Read More »

Συντήρηση και αποκατάσταση τεχνικών έργων και καθαρισμός ρεμάτων Σκιτσα και Υλαιθου απο φερτά υλικά

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΚΙΤΣΑ ΚΑΙ ΥΛΑΙΘΟΥ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ Στοιχεία επικοινωνίας: Α.ΣΕΓΔΙΤΣΑΣ 2265350560 10 Διαβιβαστικο Στις Εφημεριδες ΕΣΥ Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___150421-1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ

Read More »

Η Δ/νση ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για το Έργο :«ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ» με Κωδικό CPV: 45453000-7

Η Δ/νση ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για το Έργο :«ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ» με Κωδικό CPV: 45453000-7 Στοιχεία επικοινωνίας: Δ/νση

Read More »