ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ EΝΟΣ ΑΓΟΝOY ΔΡΟΜΟΛΟΓΙOY ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ EΝΟΣ ΑΓΟΝOY ΔΡΟΜΟΛΟΓΙOY ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ 37 ΑΜΦΙΣΣΑ ΤΚ 33100

Read More »

Διαμόρφωση χώρου στο Διοικητήριο Λιβαδειάς για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας

Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΛΒΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ” Τηλ.: 2261350245 e-mail: dvitta@viotia.pste.gov.gr Πληρ.: Δήμητρα Βήττα ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

Read More »

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 7/2021 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 7/2021 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας

Read More »

4/2021(ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 186159/3196/26-08-2021 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την σύναψη σύμβασης: «Παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας, διαμονής – διατροφής’’ σε καταλύματα του Νομού Ευρυτανίας εν όψει όψει αθλητικών διοργανώσεων ευρείας απήχησης που απορρέουν από το υπογεγραμμένο Μνημόνιο Συνεργασίας

4/2021(ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 186159/3196/26-08-2021 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την σύναψη σύμβασης: «Παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας, διαμονής – διατροφής’’ σε καταλύματα του Νομού Ευρυτανίας εν όψει όψει αθλητικών

Read More »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) σε ΕΥΡΩ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή – υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης) για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2021-2022», συνολικού προϋπολογισμού 152.325,70 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) σε ΕΥΡΩ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη

Read More »

5η Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για τη μεταφορά μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας για το σχολικό έτος: 2021-2022, στα πλαίσια του ΔΣΑ

Τηλ.: 2261350270 FAX: 2261350265 ΑΝΑΡΤΕΑ 5Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV_ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Read More »

8η Πρόκληση Υποβολής Οικονομικών προσφορών Ανάθεση Υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας για τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023

Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, email: v.palaiologou@pste.gov.gr , τηλ: 2231354743 Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Καλυβίων 2, 35132, Λαμία, Πληροφορίες: Βασιλική Παλαιολόγου 8η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΣΑ

Read More »

3/2021(ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 171532/2983/04-08-2021 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την σύναψη σύμβασης: Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης 2021 Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας

3/2021(ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 171532/2983/04-08-2021 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την σύναψη σύμβασης: Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης 2021 Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας Στοιχεία επικοινωνίας: Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, Γ. Καραϊσκάκη

Read More »