Π.Ε.Φωκίδας: Συντήρηση αποκατάσταση τεχνικών έργων και καθαρισμός ρέματος «Γρανιτσορέματος» από φερτά υλικά -2016

Συντήρηση αποκατάσταση τεχνικών έργων και καθαρισμός ρέματος «Γρανιτσορέματος» από φερτά υλικά -2016

63423-566-PERILIPSI-EFHMERIDES.pdf
63423-DIAKIRIKSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 300000,00€
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Υδραυλικά
Ημ/νία έκδοσης: 12/04/2024
Ημ/νία λήξης: 12/04/2024
ΑΔΑ: 6ΕΡ17ΛΗ-ΕΧΔ
Αρ. Πρωτ.: 56181/1028
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 63423/566/28-3-2017