ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ( ΑΠ 3789) Υποβολής προσφορών για την“ΑΠΟΣΤΟΛΗ/∆ΙΑΝΟΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΕΛΩΝ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΚΩΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ2016”

    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΕΚΤΥΠΩΣΗ & ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΕΛΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΩΠΑΪΔΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 2016”           Στοιχεία επικοινωνίας:    

Read More »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ( ΑΠ 3788) Υποβολής προσφορών για την“ΑΠΟΣΤΟΛΗ/∆ΙΑΝΟΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΕΛΩΝ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΚΩΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ2016”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Υποβολής προσφορών για την“ΑΠΟΣΤΟΛΗ/∆ΙΑΝΟΜΗ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΕΛΩΝ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΚΩΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ2016”     Στοιχεία επικοινωνίας:  ΠΕ Βοιωτίας,Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών   email:mgkav@viotia.gr, dmakri@viotia.gr, Τηλ.:

Read More »

ΠΕ Βοιωτίας: Προσφορά για την προμήθεια Ασφαλτομίγματος σε δοχεια των 25 χλγ.

Η Δ/νση Τεχνικών Εργων προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής υποβολής προσφοράς να καταθέσουν  προσφορά για την Προμήθεια Ασφαλτομίγματος σε δοχεια των 25 χλγ.

Read More »

ΥΠΟΕΡΓΟ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Νο 11 ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ ΣΤΙΛΙΑ» – ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2016 & 2017»

ΥΠΟΕΡΓΟ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Νο 11 ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ ΣΤΙΛΙΑ» – ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ

Read More »

ΥΠΟΕΡΓΟ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤ/ΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Νο 11 ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ ΣΤΙΛΙΑ» – ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2016 & 2017»

ΥΠΟΕΡΓΟ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Νο 11 ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ ΣΤΙΛΙΑ» – ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ

Read More »

ΥΠΟΕΡΓΟ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 17 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΜΑΡΑΘΙΑ ΣΕΡΓΟΥΛΑ» – ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2016 & 2017» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 2014ΕΠ56600009 ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ

ΥΠΟΕΡΓΟ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ  KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 17 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΜΑΡΑΘΙΑ ΣΕΡΓΟΥΛΑ» – ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ

Read More »