Συντήρηση αποκατάσταση τεχνικών έργων και καθαρισμός ρέματος «ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ» από φερτά υλικά

 

Α.ΚΑΣΔΑΝΑΣΤΑΣΗ 2265350562,

Α.ΚΟΚΚΙΝΟΣ 2265350576

DIAKHRYXH_TOLOFONAS_ADA_ADAM_signed_-_YYYYYYYYY.pdf
PERLILHPSH_DIAKHRYXHS_TOLOFONA.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 80000,00
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 11/04/2017
Ημ/νία λήξης: 09/05/2017
ΑΔΑ: Ω7797ΛΗ-Β5Χ
Αρ. Πρωτ.: 70150/1309
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 76437/677