Π.Ε.Ευρυτανίας:Διαπλατύνσεις τεχνικά ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου Καρπενήσι-Βούτυρο

Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: « Διαπλατύνσεις τεχνικά ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου Καρπενήσι-Βούτυρο»

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ,Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΗΛ.2237352433, ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ 2-ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

Πληροφορίες: Γκορόγιας Νικόλαος

 

 

 

76101-670-ESY.pdf
76101-670-KHMDHS.pdf
76101-670-PROIPOLOGISMOS.pdf
76101-670-TEXPERIGRAFI.pdf
76101-670-TIM.MELETHS.pdf
76101-670-TYPED.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 120000,00€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 25/06/2024
Ημ/νία λήξης: 25/06/2024
ΑΔΑ: 7ΜΡΤ7ΛΗ-ΦΩΓ
Αρ. Πρωτ.: 173641/759/10-4-2017
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 76101/670/11-04-2017