Προμήθεια γάλατος εβαπορέ, ειδών παντοπωλείου , ελαιολάδου, γαλακτοκομικών, οπωροκηπευτικών για το επιχειρησιακό πρόγραμμα (Ε.Π.) επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ) για τον Νομό Ευρυτανίας

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για το έργο: «Προμήθεια γάλατος εβαπορέ, ειδών παντοπωλείου , ελαιολάδου, γαλακτοκομικών, οπωροκηπευτικών για το επιχειρησιακό πρόγραμμα (Ε.Π.) επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ) για τον Νομό Ευρυτανίας»

 

Π.Ε.Ευρυτανίας: Διεύθυνση Διοικητικού  – Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών,

τηλ 2237350713, Γ. Καραϊσκάκη 1,Καρπενήσι

Πληροφορίες:  κα Νεκταρία Δροσίνη 

 Το  πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή  μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση : http: //www.pste.gov.gr 

 

76221-673-ADAM_TELIKO_TEFXOS.pdf
76221-673-PERILIPSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 134223,93€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Προμήθειες
Ημ/νία έκδοσης: 18/07/2024
Ημ/νία λήξης: 18/07/2024
ΑΔΑ: 6Υ387ΛΗ-7Η3
Αρ. Πρωτ.: 75606/772/11-04-2017
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 76221/673/11-04-2017