Π.Ε.Ευρυτανίας: Αποκατάσταση καθίζησης οδοστρώματος στην επ.οδό Ραπτοπούλου-Πρασσιάς από Χ.Θ.: 2+000 έως Χ.Θ.: 5+000

Π.Ε.Ευρυτανίας: Αποκατάσταση καθίζησης οδοστρώματος στην επ.οδό Ραπτοπούλου-Πρασσιάς από Χ.Θ.: 2+000 έως Χ.Θ.: 5+000

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΕ Ευρυτανίας, Δ/νση Τεχνικών Έργων

τηλ.2237352433,Κατσαντώνη 2-Καρπενήσι,36100

Πληροφορίες: N.Γκορόγιας

77596-685-PERILIPSI_DIAKIRIKSIS.pdf
77596-685-PROIPOLOGISMOS.pdf
77596-685-TEXNIKI_PERIGRAFI.docx
77596-685-TYPED.doc
77596-685-ANAL.TIMOLOGION.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 230000,00€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 21/04/2024
Ημ/νία λήξης: 21/04/2024
ΑΔΑ: Ω0ΕΟ7ΛΗ-1Υ8
Αρ. Πρωτ.: 68239/644/03-04-2017
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 77596/685/13-04-2017