Π.Ε.Ευρυτανίας: Συντήρηση ασφαλτοτάπητα οδικού δικτύου Καρπενήσι-Προυσός-Ασπρόπυργος

Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: «Συντήρηση ασφαλτοτάπητα οδικού δικτύου Καρπενήσι-Προυσός-Ασπρόπυργος ”

 

 Στοιχεία επικοινωνίας:

 ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ,Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 τηλ.2237352433,Κατσαντώνη 2-Καρπενήσι, 36100

 Πληροφορίες: Γκορόγιας Νικόλαος

76126-671-ESY.pdf
76126-671-KHMDHS.pdf
76126-671-PROIPOLOGISMOS.pdf
76126-671-TEXNIKIPERIGRAFI.pdf
76126-671-TYPED.pdf
76126-671-TIM.MELETHS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 240000,00€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 12/04/2024
Ημ/νία λήξης: 12/04/2024
ΑΔΑ: 6Α3Θ7ΛΗ-3ΘΜ
Αρ. Πρωτ.: 73643/761/10-04-2017
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 76126/671/11-04-2017