Π.Ε.Φωκίδας: Αποκατάσταση ζημιών ασφαλτικού οδοστρώματος και στηθαίων ασφαλείας επι της οδού αρ.4 Δέσφινα έως όρια νομού

Π.Ε.Φωκίδας: Αποκατάσταση ζημιών ασφαλτικού οδοστρώματος και στηθαίων ασφαλείας επι της οδού αρ.4 Δέσφινα έως όρια νομού   Στοιχεία επικοινωνίας: ΠΕ Φωκίδας, Δ/νση Τεχνικών Έργων τηλ.

Read More »

Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.Φωκίδας για τα έτη 2015-2016 και 2017 Υποέργο:«Αποκατάσταση ζημιών ασφαλτικού οδοστρώματος, τεχνικών έργων και σήμανσης της υπ.αριθμ. 27 Εθνικής οδού Άμφισσα-Γραβιά-Όρια Νομού-Γ Φάση»

Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.Φωκίδας για τα έτη 2015-2016 και 2017 Υποέργο:«Αποκατάσταση ζημιών ασφαλτικού οδοστρώματος, τεχνικών έργων και σήμανσης της υπ.αριθμ. 27 Εθνικής οδού Άμφισσα-Γραβιά-Όρια Νομού-Γ

Read More »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού σε ΕΥΡΩ με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για τη μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ για τα σχολικά έτη 2017-18,2018-19 & 2019-20

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗ 2231354743, 2231351225 ΚΑΛΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 17PROC006120503_ADAM_AP_2346_28-04-2017.pdf espd-request_SIGNED_STANDARD.pdf espd-request.xml

Read More »

Συντήρηση και συμπλήρωση φωτεινής σηματοδότησης κόμβων στο Ε.Ο.Δ. αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε./Π.Σ.Ε. (Χρήση 2014-2017)-Β΄ΦΑΣΗ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  διακηρύσσειτην με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΟΜΒΩΝ Φ.Π.Α.),   Στοιχεία επικοινωνίας: Περιφέρεια

Read More »

Εκμίσθωση ακινήτου για την αποθήκευση υλικών και επίπλων των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Φθιώτιδα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση ακινήτου για την αποθήκευση υλικών και επίπλων των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Φθιώτιδα   Στοιχεία επικοινωνίας: Δ/νση

Read More »