Διακίνηση εγγράφων και δεμάτων προς το εσωτερικό και διακίνηση επείγουσας αλληλογραφίας για την κάλυψη των ταχυδρομικών αναγκών της Π.Ε.Εύβοιας για το 2016

∆ιακήρυξη  πρόχειρου  διαγωνισµού  για  την  ανάδειξη  µειοδότη:  α)διακίνησης εγγράφων και δεµάτων προς το εσωτερικό για την κάλυψη των ταχυδροµικών αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ευβοίας

Read More »

Μεταφορά μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε Φωκίδας για τα σχολικά έτη 2015-2016 & 2016-2017

Διακήρυξη επαναληπτικού ανοικτού Δημοσίου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε Φωκίδας για τα σχολικά έτη 2015-2016 & 2016-2017  

Read More »

Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα έτη 2016 και 2017

Προκήρυξη ηλεκτρονικού, δημόσιου,διεθνούς διαγωνισμού του έργου: «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα έτη 2016 και 2017»   Στοιχεία επικοινωνίας: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Δ/νση Αγροτικής

Read More »

ΠΕ Φωκίδας: Συμμετοχή των ιδιωτών στην αντιμετώπιση έκτακτων καιρικών φαινομένων έτους 2016

Συμμετοχή των ιδιωτών στην αντιμετώπιση έκτακτων καιρικών φαινομένων έτους 2016   Στοιχεία επικοινωνίας: Π.Ε. Φωκίδας, Δ/νση Τεχνικών Έργων τηλ. 2265350561-562-563,φαξ 2265350565,  Γιδογιάννου 31-Αμφισσα, 33100  

Read More »

Προμήθεια σχεδιογράφου και σκάνερ για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ευρυτανίας

Πρόχειρος  Διαγωνισμός  για  το  έργο «Προμήθεια  σχεδιογράφου  και  σκάνερ για  τις  ανάγκες  της  Διεύθυνσης Τεχνικών  Έργων  της  ΠΕ  Ευρυτανίας», με  κριτήριο  επιλογής  τη  Χαμηλότερη τιμή.

Read More »