ΠΕ Βοιωτίας:Oρθή Επανάληψη- Προμήθεια 550 τόνων άλατος για την αντιμετώπιση παγετού στο οδικό δίκτυο ευθύνης της ΠΕΒ

Η Δ/νση Τεχνικών Εργων  προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους πουέχουν δικαίωμα συμμετοχής υποβολής προσφοράς να καταθέσουνπροσφορά για την Προμήθεια 550 τόνων άλατος για τηναντιμετώπιση παγετού στο οδικό δίκτυο ευθύνης της ΠΕΒ

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Π.Ε. Βοιωτίας, Δ/νση  Τεχνικών Έργων,Τμήμα ΣυγκοινωνιακώνΈργων

Τηλ.:(22613) 50246-252, Fax: (22613) 50239, Φίλωνος 35-39 2ος όροφος,  Λιβαδειά, 32100

Πληροφορίες: κ.κ. Καραμουσκέτας ,Ευταξίας

 

 

153200-1273-ORTHI_EPANALIPSI-PERILIPSI_DIAKIRIKSIS.pdf
153200-1273-ORTHI_EPANALIPSI-KYMDYS-DIAKIRIKSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 40000,00€
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 28/05/2024
Ημ/νία λήξης: 28/05/2024
ΑΔΑ: Ψ4ΖΔ7ΛΗ-2ΔΙ
Αρ. Πρωτ.: 4108/152848/29-9-2016
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 153200/1273/29-9-2016