Υπηρεσίες καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πρόχειρος δημόσιος διαγωνισμός για τις υπηρεσίες καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΣΕ, Δ/νση Οικονομικού,Τμήμα Προμηθειών

Emails   : m.spathoulas@pste.gov.gr, τηλέφωνο:22313-54744, Fax  :  22313-53730, Λεωφ. Καλυβίων 2 – Λαμία, 35132

Πληροφορίες  :  Εμ. Σπαθούλας

147926_1218_DIAKIRIXI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 68200,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Υλικά - Είδη καθαριότητας
Ημ/νία έκδοσης: 28/05/2024
Ημ/νία λήξης: 28/05/2024
ΑΔΑ: 6Ε687ΛΗ-Ψ95
Αρ. Πρωτ.: 146575/4562/21-09-2016
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 147926/1218/21-9-2016