Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων έτους 2015 στην Π.Ε.Φωκίδας

Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων  στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του

Read More »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα τμήματα 23,37 της αριθμ.1297/10-03-2014 προκήρυξης μεταφοράς μαθητών ΠΕ Φθιώτιδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα τμήματα 23,37 της αριθμ.1297/10-03-2014 προκήρυξης μεταφοράς μαθητών ΠΕ Φθιώτιδας   Στοιχεία Επικοινωνίας: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Δ/νση Οικονομικού,Τμήμα Προμηθειών Email: v.kalotas@pste.gov.gr,

Read More »

Ανοιχτή διαδικασία διαπραγμάτευσης για την μεταφορά μαθητών σχ.έτους 2014-2015 Αθμιας και Βθμιας εκαπίδευσης της ΠΕ Φθιώτιδας

Ανοιχτή διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή αναδόχων για την μεταφορά μαθητών ΠΕ Φθιώτιδας   Στοιχεία Επικοινωνίας: ΠΣΕ, Δ/νση Οικονομικού email:vvasilios@gmail.com, Τηλ.:2231353538, Τ.Δ/νση: Πλ.Ελευθερίας 3-Λαμία, Τ.Κ.

Read More »