Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων έτους 2015 στην Π.Ε.Φωκίδας

Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων  στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2015 στην Π.Ε. Φωκίδας

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Π.Ε.Φωκίδας, Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

email: Ι.Korompilis@fokida.gr, Τηλ.:2265350548, Fax: 2265350550, Τ.Δ/νση: Άμφισσα, Τ.Κ. 33100

Πληροφορίες: Ηλ.Κορομπίλης

 

57564-369-DIAKIRIKSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 145227,60€
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Φυτοπαθολογικό υλικό
Ημ/νία έκδοσης: 19/05/2015
Ημ/νία λήξης: 25/05/2015
ΑΔΑ: 7ΔΥ77ΛΗ-ΥΞΥ
Αρ. Πρωτ.: ΕΠ714/21-04-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 57564/369/30-04-2015
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email