Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα τμήματα 23,37 της αριθμ.1297/10-03-2014 προκήρυξης μεταφοράς μαθητών ΠΕ Φθιώτιδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα τμήματα 23,37 της αριθμ.1297/10-03-2014 προκήρυξης μεταφοράς μαθητών ΠΕ Φθιώτιδας

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Δ/νση Οικονομικού,Τμήμα Προμηθειών

Email: v.kalotas@pste.gov.gr, Τηλ.:2231353318,53331 Fax:2231353253,

Τ.Δ/νση: Πλ.Ελευθερίας 3 Λαμία, Τ.Κ. 35100

Πληροφορίες: Β.Καλώτας

 

2163_30-04-2015.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 6503,60€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 30/04/2015
Ημ/νία λήξης: 04/05/2015
Αρ. Πρωτ.: 2163/30-4-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 371/30-4-2015