Ανοιχτή διαδικασία διαπραγμάτευσης για την μεταφορά μαθητών σχ.έτους 2014-2015 Αθμιας και Βθμιας εκαπίδευσης της ΠΕ Φθιώτιδας

Ανοιχτή διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή αναδόχων για την μεταφορά μαθητών ΠΕ Φθιώτιδας

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

ΠΣΕ, Δ/νση Οικονομικού

email:vvasilios@gmail.com, Τηλ.:2231353538, Τ.Δ/νση: Πλ.Ελευθερίας 3-Λαμία, Τ.Κ. 35100

Πληροφορίες: Β.Καλώτας

 

362-DIAPRAGMATEFSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 19000,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 30/04/2015
Ημ/νία λήξης: 04/05/2015
Αρ. Πρωτ.: 2147/29-4-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 368/30-04-2015