Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών έτους 2015 στην Π.Ε. Φωκίδας

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2015 στην Π.Ε. Φωκίδας

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Π.Ε.Φωκίδας, Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

email: Ι.Korompilis@fokida.gr, Τηλ.:2265350548, Fax: 2265350550, Τ.Δ/νση: Άμφισσα, Τ.Κ. 33100

Πληροφορίες: Ηλ.Κορομπίλης 

57565-370-DIAKIRIKSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 32211,33€
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Φυτοπαθολογικό υλικό
Ημ/νία έκδοσης: 28/04/2015
Ημ/νία λήξης: 26/05/2015
ΑΔΑ: 6ΨΟΞ7ΛΗ-524
Αρ. Πρωτ.: 221/28-04-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 57565/370/30-04-2015
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email