Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός με τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για χορτοκοπή στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Φωκίδας» συνολικού προϋπολογισμού, 150.000,00 € με Φ.Π.Α.

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός με τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για χορτοκοπή στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Φωκίδας» συνολικού προϋπολογισμού, 150.000,00 € με Φ.Π.Α. Στοιχεία επικοινωνίας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Read More »

Αποστολή μεταδεδομένων έργου «Αποκατάσταση βλαβών της Επαρχιακής οδού «Σκύρος – Λινάρια » μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 6-2-2019 που έπληξαν το Δήμο Σκύρου Νομού Εύβοιας

Αποστολή μεταδεδομένων έργου «Αποκατάσταση βλαβών της Επαρχιακής οδού «Σκύρος – Λινάρια » μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 6-2-2019 που έπληξαν το Δήμο Σκύρου Νομού

Read More »

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για το Έργο :«Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου περιοχής Δήμων Λοκρών-Αμφίκλειας-Ελάτειας-Καμένων Βούρλων» με Κωδικό CPV: 45233141-9

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για το Έργο :«Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου περιοχής Δήμων Λοκρών-Αμφίκλειας-Ελάτειας-Καμένων Βούρλων» με

Read More »

93960/1774/03-05-2022 ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ« Διακήρυξη Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την σύναψη σύμβασης: “Ναύλωση δύο τουριστικών σκαφών και δρομολόγηση της πλοήγησης αυτών στη τεχνητή λίμνη Κρεμαστών του Νομού Ευρυτανίας” »

93960/1774/03-05-2022 ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ« Διακήρυξη Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την σύναψη σύμβασης: “Ναύλωση δύο τουριστικών σκαφών και δρομολόγηση της πλοήγησης αυτών στη τεχνητή λίμνη

Read More »

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης έτους 2021 για το Τμήμα μηχανολογικού εξοπλισμού της Π.Ε.Φωκίδας» συνολικού προϋπολογισμού, 150.000,00 € με Φ.Π.Α.

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης έτους 2021 για το Τμήμα μηχανολογικού εξοπλισμού της Π.Ε.Φωκίδας» συνολικού προϋπολογισμού, 150.000,00 € με Φ.Π.Α.

Read More »

90819/1736/27-04-2022 Διακήρυξη Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την σύναψη σύμβασης: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2022 στα διοικητικά όρια του Δήμου Καρπενησίου»

90819/1736/27-04-2022 Διακήρυξη Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την σύναψη σύμβασης: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2022 στα

Read More »