Η Δ/νση Τεχνικών Εργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προκηρύσει την έναρξη της διαδικασίας ανοικτού διαγωνισμού,για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο:«Καθαρισμός, άρση προσχώσεων και αποκατάσταση υποδομών των ΤΟΕΒ 5ης ΚΑΙ 6ης Θεσσαλιώτιδας στην Π.Ε.Φθιώτιδας>>

Η Δ/νση Τεχνικών Εργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προκηρύσει την έναρξη της διαδικασίας ανοικτού διαγωνισμού,για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο:«Καθαρισμός, άρση προσχώσεων και

Read More »

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος  Διαγ/μός  με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή – υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης) για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ευρ/νίας των σχολ. ετών 2022-2025

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος  Διαγ/μός  με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή – υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης) για

Read More »

Ετήσια ασφάλιση των οχημάτων και των μηχανημάτων έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, για το έτος 2022 – 2023

Ετήσια ασφάλιση των οχημάτων και των μηχανημάτων έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, για το έτος 2022 – 2023 Στοιχεία επικοινωνίας: Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, Γ.

Read More »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών νέων δρομολογίων δημόσιων σχολείων για τις ανάγκες των Πανελλαδικών Εξετάσεων και του Ειδικού Μαθήματος των Αγγλικών σχ. έτους 2022 στην Περιφερειακή Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στ. Ελλάδος έτους 2022 συνολικού Προϋπολογισμού 19.362,65€ συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών νέων δρομολογίων δημόσιων σχολείων για τις ανάγκες των Πανελλαδικών Εξετάσεων και του Ειδικού Μαθήματος των

Read More »

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου : «Προώθηση οίνων ΠΓΕ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε τρίτες χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο)»

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου : «Προώθηση οίνων ΠΓΕ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε τρίτες χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο)» Δ/νση

Read More »

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός με τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για χορτοκοπή στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Φωκίδας» συνολικού προϋπολογισμού, 150.000,00 € με Φ.Π.Α.

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός με τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για χορτοκοπή στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Φωκίδας» συνολικού προϋπολογισμού, 150.000,00 € με Φ.Π.Α. Στοιχεία επικοινωνίας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Read More »