Περίληψη διακήρυξης έργου: «Ολοκλήρωση Κατασκευής οδού Ραπταίοι – Ν. Στύρα – Στύρα (Χ.Θ. 9+150 έως Χ.Θ. 16+499,33)»

Περίληψη διακήρυξης έργου: «Ολοκλήρωση Κατασκευής οδού Ραπταίοι – Ν. Στύρα – Στύρα (Χ.Θ. 9+150 έως  Χ.Θ. 16+499,33)» Δ/νση Τεχνικών έργων Π.Ε.Εύβοιας, ΧΑΪΝΑ 93, 34132, ΧΑΛΚΙΔΑ,

Read More »

Ανοικτός διαγωνισμός σύμβασης κατασκευής του έργου: “Διαμόρφωση κτιρίου του πρώην Οργανισμού Κωπαΐδας για τη στέγαση τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών”

Ανοικτός διαγωνισμός σύμβασης κατασκευής του έργου: “Διαμόρφωση κτιρίου του πρώην Οργανισμού Κωπαΐδας για τη στέγαση τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών” Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ.: 22613 50236,

Read More »

Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: «Κατασκευή περίφραξης με μεταλλικά κιγκλιδώματα στη γέφυρα Πυρίου»

Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: «Κατασκευή περίφραξης με μεταλλικά κιγκλιδώματα στη γέφυρα Πυρίου» Τηλ.: 2261350252 FAX: 2261350239 Πληρ.:  ΚΑΡΑΜΟΥΣΚΕΤΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ e-mail: skaramousketas@viotia.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_22PROC010753942

Read More »

Επισκευή-Αντικατάσταση φέροντος οργανισμού κέλυφους κλειστού γηπέδου Ιτέας

Επισκευή-Αντικατάσταση φέροντος οργανισμού κέλυφους κλειστού γηπέδου Ιτέας Α.ΚΟΥΤΣΟΥ,ΤΗΛ. 2265350567,email: a.koutsou@pste.gov.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΛΕΙΣΤΟ ΙΤΕΑΣ ΕΦ SIGNED ΑΔΑ και ΑΔΑΜ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο

Read More »

Βελτίωση οδικής ασφάλειας Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας 2021

Βελτίωση οδικής ασφάλειας Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας 2021   Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ 2, Τ.Κ.36100, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΠΑΝ. ΒΟΝΟΡΤΑΣ, ΤΗΛ.

Read More »

Έργο: «Αντικατάσταση και τοποθέτηση στηθαίων στο Οδικό δίκτυο ΠΕ Φωκίδας»

Έργο: «Αντικατάσταση και τοποθέτηση στηθαίων στο Οδικό δίκτυο ΠΕ Φωκίδας» Α.ΚΑΣΔΑΝΑΣΤΑΣΗ 2265350562, Α.ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ 2265350568 1_ Τεχνικη Εκθεση ΑΑ(1) 2_ Προυπολογισμός ΑΑ 3_ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΑ(1)

Read More »