Η Δ/νση Τεχνικών έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας-προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για τη Μελέτη: «Mελέτη τμηματικής οριοθέτησης και διευθέτησης ρεμάτων περιοχής Αρκίτσας, Λιβανατών και Αταλάντης και Κτηματικής Περιφέρειας Τ.Κ. Μαρτίνου, Λάρυμνας, Μαλεσίνας, Θεολόγου» με Κωδικό CPV: 71320000-7

Η Δ/νση ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για τη Μελέτη :«MEΛETH ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΚΙΤΣΑΣ, ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

Read More »

Η Δ/νση ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ –  προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για το Έργο:««ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΔΟΜΟΚΟΥ»»  με Κωδικό CPV: 45453000-7

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΟΜΟΚΟΥ – 6ΙΙΗ7ΛΗ-Π6Ο ΕΝΤΥΠΟ ΣΑΥ ΚΥ ΔΟΜΟΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΥ ΔΟΜΟΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΚΥ ΔΟΜΟΚΟΥ ΤΕΥΔ ΚΥ ΔΟΜΟΚΟΥ ΤΕΥΔ ΚΥ ΔΟΜΟΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥ ΔΟΜΟΚΟΥ

Read More »

Ανοικτός διαγωνισμός του Εργου: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας οδικού δικτύου ΔΕ Φραγκίστας & ΔΕ Απεραντίων» προϋπολογισμού 1.200.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ24%.

Ανοικτός διαγωνισμός του Εργου: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας οδικού δικτύου ΔΕ Φραγκίστας & ΔΕ Απεραντίων» προϋπολογισμού 1.200.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ24%. Στοιχεία επικοινωνίας: Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Read More »

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 128 του Ν. 4412/2016, για “Ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Συμβούλου σύμφωνα με την παραγρ. 1 του άρθρου 128 του Ν. 4412/2016 για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, σε ότι αφορά Συγκοινωνιακά Έργα για την ωρίμανση της δημοπράτησης του έργου: «Παράκαμψης Βασιλικού»”

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 128 του Ν. 4412/2016, για “Ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Συμβούλου σύμφωνα με την

Read More »

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 128 του Ν. 4412/2016, για “Ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Συμβούλου σύμφωνα με την παραγρ. 1 του άρθρου 128 του Ν. 4412/2016 για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, σε ότι αφορά Συγκοινωνιακά Έργα για την ωρίμανση της δημοπράτησης του έργου: «Παράκαμψης Αμαρύνθου»

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 128 του Ν. 4412/2016, για “Ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Συμβούλου σύμφωνα με την

Read More »

Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης Δημοπρασίας του έργου : «Καθαρισμός Τεχνικών Έργων – Οχετών & Αντιστήριξης Πρανών» με προϋπολογισμό 328.000,00€.

Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης Δημοπρασίας του έργου : «Καθαρισμός Τεχνικών Έργων – Οχετών & Αντιστήριξης Πρανών» με προϋπολογισμό 328.000,00 Στοιχεία επικοινωνίας: Α. Κόκκινος, τηλ. 2265350563, email:

Read More »