138113/19-06-2024 Διακήρυξη Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων για την σύναψη σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ελαστικών στόλου οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας»

138113/19-06-2024 Διακήρυξη Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων για την σύναψη σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ελαστικών στόλου οχημάτων και μηχανημάτων έργου

Read More »

Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ”

Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ”   Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ.: 2261350245 e-mail: dvitta@pste.gov.gr Πληρ.: Δήμητρα

Read More »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «Για την περιήγηση στη τεχνητή λίμνη Κρεμαστών μέσω ναύλωσης τουριστικών σκαφών και δρομολόγησης της πλοήγησης αυτών»

Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών,Γ. Καραϊσκάκη 1, πληροφορίες κα Ουρανία Γιαννιώτη, τηλ 2237350713 Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του

Read More »

Πρόσκληση για διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση με τίτλο:«Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου – βασικού μελετητή για το έργο “Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στο οδικό δίκτυο της περιοχής Αράχωβας για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας Π.Ε.Βοιωτίας”»

Πρόσκληση για διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση με τίτλο:«Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου – βασικού μελετητή για το έργο “Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στο οδικό

Read More »

Προμήθεια και τοποθέτηση τριών (3) κλιματιστικών για τις ανάγκες των γραφείων: α) της Γραμματείας Αντιπ/χη Ορεινής & Δασικής Πολιτικής, β) του εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου για θέματα Αθλητισμού και γ) της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας ΠΣΕ

Προμήθεια και τοποθέτηση τριών (3) κλιματιστικών για τις ανάγκες των γραφείων: α) της Γραμματείας Αντιπ/χη Ορεινής & Δασικής Πολιτικής, β) του εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου για

Read More »

Διακήρυξη διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για τη σύναψη σύμβασης: “Προμήθεια δομικών υλικών Π.Ε.Ευρυτανίας”

Διακήρυξη διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για τη σύναψη σύμβασης: “Προμήθεια δομικών υλικών Π.Ε.Ευρυτανίας” ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ/ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Read More »