ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν. 2 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την σύναψη σύμβασης: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού αναλυτικών οργάνων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «OPEn-air laboRAtories for Nature baseD solUtions to Manage environmental risks», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “HORIZON 2020” –

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν.2 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την σύναψη σύμβασης:«Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού αναλυτικών οργάνων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «OPEn-air laboRAtories for Nature baseD

Read More »

Κατασκευή υδραυλικού αναβαθμού και προσωρινής γέφυρας Καταντη Παλαιάς Γέφυρας Βίστριζας

Κατασκευή υδραυλικού αναβαθμού και προσωρινής γέφυρας Καταντη Παλαιάς Γεφυρας Βίστριζας Στοιχεία επικοινωνίας: Δ/νση Τεχνικών Εργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Τμήμα Κατασκ. Συγκ. Εργων, email: k.kakkavas@pste.gov.gr.,τηλ. :

Read More »

15/2021 Πρόσκληση για την κατηγορία Α” Λεωφορεία” για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών για το έτος 2020-2021 στην Π.Ε.Εύβοιας

15/2021 Πρλοσκληση για την κατηγορία Α ” Λεωφορεία” για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών για το έτος 2020-2021 στην Π.Ε.Εύβοιας Στοιχεία επικοινωνίας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ-Δ/ΝΣΗ

Read More »

14/2021 Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Α “Λεωφορεία” στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 Διακήρυξης μέσω ΔΣΑ για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών “Μεταφοράς μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων Α’/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης ΠΕ Εύβοιας

14/2021 Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Α “Λεωφορεία” στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 Διακήρυξης μέσω ΔΣΑ για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών “Μεταφοράς

Read More »

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού εκπόνησης μελέτης, με “συνοπτικό διαγωνισμό” του αρθρ. 117 του Ν. 4412/2016 μελέτης “Μελέτη αποκατάστασης από θαλάσσια διάβρωση της Παραλίας Αγ. Αποστόλων”

ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΜΕ “ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ” ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 117 ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Στοιχεία επικοινωνίας: Δ/ΝΣΗ

Read More »

Ανοικτός Διαγωνισμός για την ΄΄Προμήθεια αντιπαγετικού άλατος για αποχιονισμούς 2021-2023΄΄

Ανοικτός Διαγωνισμός για την ΄΄Προμήθεια αντιπαγετικού άλατος για αποχιονισμούς 2021-2023΄΄ Στοιχεία επικοινωνίας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ 37 ΑΜΦΙΣΣΑ ΤΚ 33100 ΤΗΛ. ΕΠ.

Read More »