Διακήρυξη Νο 12/2023 Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την Ανάδειξη αναδόχου «Παροχής υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στη Π.Ε. Φθιώτιδας»

Διακήρυξη Νο 12/2023 Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την Ανάδειξη αναδόχου «Παροχής υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στη Π.Ε. Φθιώτιδας» Δ/νση Οικονομικού & Δ.Ε.,

Read More »

Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση-Αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων και καθαρισμός ρεμάτων ΠΕ Βοιωτίας έτους 2023»

Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση-Αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων και καθαρισμός ρεμάτων ΠΕ Βοιωτίας έτους 2023» Τηλ.: 2261350244 Πληρ.:  Ντάης Χρήστος e-mail:

Read More »

Ορισμός νέας ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού του ΄Έργου : «Kατασκευή υδροδοτικού φράγματος, εξωτερικού υδραγωγείου και διυλιστηρίου πόσιμου νερού στον Δ. Δομοκού» με ΕΣΗΔΗΣ 201570

Ορισμός νέας ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού του ΄Έργου : «KATΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ Δ.

Read More »