Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση-Αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων και καθαρισμός ρεμάτων ΠΕ Βοιωτίας έτους 2023»

Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση-Αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων και καθαρισμός ρεμάτων ΠΕ Βοιωτίας έτους 2023»

Τηλ.: 2261350244
Πληρ.:  Ντάης Χρήστος
e-mail: xntais@pste.gov.gr

1.23proc013750057 προκηρυξη καθαρισμου ρεματων 2023

διακηρυξη_καθαρισμοσ_ρεματων

προυπολογισμοσ-1

τεχνικη_περιγραφη

τιμολογιο_μελετησ

εσυ-1

espd-request-v2-6-1

οικονομική_προσφορά_έργου_αρ___091123

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 347011,75€
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Υδραυλικά
Ημ/νία έκδοσης: 13/11/2023
Ημ/νία λήξης: 30/11/2023
ΑΔΑ: 6ΞΗΝ7ΛΗ-1ΜΒ
Αρ. Πρωτ.: 239255/09-11-2023