Ορισμός νέας ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού του ΄Έργου : «Kατασκευή υδροδοτικού φράγματος, εξωτερικού υδραγωγείου και διυλιστηρίου πόσιμου νερού στον Δ. Δομοκού» με ΕΣΗΔΗΣ 201570

Ορισμός νέας ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού του ΄Έργου : «KATΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ Δ. ΔΟΜΟΚΟΥ» με ΕΣΗΔΗΣ 201570

Δ/νση Τεχνικών Έργων Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος
email:dte@pste.gov.gr, Τηλ.: 2231354200, Τ.Δ/νση: Υψηλάντη 4 Τ.Κ. 35131
Πληροφορίες: Α.Ζωβοίλη 22313 54215

3. e.notice-1

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ – 6ΛΘΝ7ΛΗ-2ΜΞ

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 16839200,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Ηλεκτρομηχανολογικά, Υδραυλικά
Ημ/νία έκδοσης: 11/08/2023
Ημ/νία λήξης: 23/01/2024
ΑΔΑ: 6ΛΘΝ7ΛΗ-2ΜΞ
Αρ. Πρωτ.: 234615