Διακήρυξη Νο 12/2023 Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την Ανάδειξη αναδόχου «Παροχής υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στη Π.Ε. Φθιώτιδας»

Διακήρυξη Νο 12/2023 Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την Ανάδειξη αναδόχου «Παροχής υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στη Π.Ε. Φθιώτιδας»

Δ/νση Οικονομικού & Δ.Ε., Τμήμα Προμηθειών,

e-mail: v.palaiologou@pste.gov.gr, τηλ: 2231354743 Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Καλυβίων 2, 35132, Λαμία,

Πληροφορίες: Βασιλική Παλαιολόγου

espd-request-v2-14

περιληψη φυλαξη-αδα

διακηρυξη φυλαξη-κημδησ

πρ0κηρυξη 2023-ojs218-687011-el

Παροχή διευκρινίσεων

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 258064,52€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Κτίρια
Ημ/νία έκδοσης: 08/11/2023
Ημ/νία λήξης: 15/12/2023
ΑΔΑ: 68ΟΥ7ΛΗ-7ΛΕ Τ
Αρ. Πρωτ.: 240875