Υπηρεσίες καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Εύβοιας, του ΚΕΔΔΥ και των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης του Νομού

Συνοπτικός  ∆ιαγωνισµός  για  τις  πηρεσίες  καθαριότητας  των  κτιρίων  της  Π.Ε. Εύβοιας,  του  ΚΕ∆∆Υ  και  των  ∆/νσεων  Α’/βαθµιας  και  Β’/βαθµιας  Εκπαίδευσης  του Νοµού».   Στοιχεία επικοινωνίας:

Read More »

Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (προσωπικοί υπολογιστές και επίπεδες οθόνες) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού προμήθειας μηχανογραφικού εξοπλισμού (προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές και επίπεδες οθόνες) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προϋπολογισμού

Read More »

ΠΕ Βοιωτίας: Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης τριών (3) δρομολογίων για μεταφορά μαθητών σχ.μονάδων Π.Ε.Βοιωτίας

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης(χωρίς δημοσίευση προκήρυξης)  τριών (3) δρομολογίων για μεταφορά μαθητών σχ. μονάδων Π.Ε. Βοιωτίας               Στοιχεία επικοινωνίας:                                                                                              Π.Ε.Βοιωτίας, Δ/νση

Read More »

Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων έργου, φορτηγών και επιβατικών αυτοκινήτων, της Π.Ε. Φθιώτιδας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Συνοπτικός Δημόσιος Διαγωνισμός  προμήθειας ανταλλακτικών μηχανημάτων έργου, φορτηγών και επιβατικών αυτοκινήτων, της Π.Ε. Φθιώτιδας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας   Στοιχεία επικοινωνίας: Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών,

Read More »

Εκμίσθωση του κυλικείου του Μεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας

Η  ∆ιεύθυνση  ∆ιοικητικού –  Οικονοµικού  της  Π.Ε.  Εύβοιας  προκηρύσσει  ∆ηµόσιο  Ανοικτό Πλειοδοτικό  ∆ιαγωνισµό  µε  προφορικές  προσφορές  για  την  εκµίσθωση  του  κυλικείου  του Μεγάρου  της  Π.Ε. 

Read More »