Παρεμβάσεις για τη βελτίωση οδικής ασφάλειας στο παράπλευρο δίκτυο στην περιοχή Τραγάνα-Προσκυνάς

Η Δ/νση Τεχνικών Εργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προκηρύσει ανοικτό διαγωνισμό για το έργο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΑΓΑΝΑ-ΠΡΟΣΚΥΝΑΣ»

 

 Στοιχεία επικοινωνίας:

 Δ/νση Τεχνικών Εργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων,

 email:x.kontaktsi@pste.gov.gr, Τηλ.:2231352693, Καλυβίων 2-Λαμία,35132,

 Πληροφορίες: Χρυσάνθη Κοντακτσή

111005-926-PERILIPSI_DIAKIRIKSIS.pdf
111005-926-TEYD.doc
111005-926-DIAKIRIKSI-PROSKYNAS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 2000000,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 21/04/2024
Ημ/νία λήξης: 21/04/2024
ΑΔΑ: ΩΑΘΥ7ΛΗ-ΙΞΑ
Αρ. Πρωτ.: 108055/2119
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 111005/926/25-5-2017