Π.Ε.Βοιωτίας: Δύο(2) άγονα δρομολόγια για τη μεταφορά μαθητών Β/θμιας Εκπαίδευσης προς τα εξεταστικά κέντρα Π.Ε.Βοιωτίας κατά την διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2017

 Δύο(2) άγονα δρομολόγια για τη μεταφορά μαθητών Β/θμιας Εκπαίδευσης προς τα εξεταστικά κέντρα Π.Ε.Βοιωτίας κατά την διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2017

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Π.Ε.Βοιωτίας, Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού,Τμήμα Προμηθειών

email: dmakri@viotia.gr, mgkav@viotia.gr, τηλ. 22613-50290,50270,Φίλωνος 35-39,Λιβαδειά, 32131

Πληροφορίες: Μαρία Γκαβογιαννάκη, Δέσποινα Μακρή

111652-931-PROSKLISI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 1018,46€
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: , Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 26/02/2024
Ημ/νία λήξης: 26/02/2024
ΑΔΑ: ΩΠΒΞ7ΛΗ-ΥΤΘ
Αρ. Πρωτ.: 111769/2390/25-05-2017
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 111652/931/25-05-2017