Περίληψη Διακήρυξης Νο 4 /2021 Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την Ανάδειξη αναδόχου «Παροχής υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στη Π.Ε. Φθιώτιδας για 24 μήνες

Περίληψη Διακήρυξης Νο 4 /2021  Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την Ανάδειξη αναδόχου «Παροχής υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στη Π.Ε. Φθιώτιδας»

Στοιχεία επικοινωνίας:

Δ/νση Οικονομικού & Δ.Ε., Τμήμα Προμηθειών,

e-mail: v.palaiologou@pste.gov.gr, τηλ: 2231354743 Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Καλυβίων 2, 35132, Λαμία,

Πληροφορίες: Βασιλική Παλαιολόγου

Περιληψη Φυλαξης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΥΛΑΞΗ-1

espd-request-v2

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 250000,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Χαρτικά - Γραφική Ύλη - Εκτυπώσεις
Ημ/νία έκδοσης: 01/07/2021
Ημ/νία λήξης: 16/07/2021
ΑΔΑ: ΩΚΧΧ7ΛΗ-ΓΗΥ
Αρ. Πρωτ.: 142074/4354
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email