Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού εκπόνησης μελέτης, με “συνοπτικό διαγωνισμό” του αρθρ. 117 του Ν. 4412/2016 μελέτης “Μελέτη αποκατάστασης από θαλάσσια διάβρωση της Παραλίας Αγ. Αποστόλων”

ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΜΕ “ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ” ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 117 ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Στοιχεία επικοινωνίας:

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΧΑΪΝΑ 93, 34132, ΧΑΛΚΙΔΑ,

ΤΗΛ: 2221353837- 2221353818, ΠΑΝΑΓΟΥΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ – ΜΕΡΤΙΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Α1-7_ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 45.8Α-ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ

Α8_ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡ.ΑΓ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Α9_ Εντυπο Οικονομικής Προσφοράς ΑΓ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Α10_ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ_ΑΚΤΟΜΗΧ ΑΓ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Α10) ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ_ΑΚΤΟΜΗΧ ΑΓ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΗΜΔΗΣ-Προκ-Διακ ΜΕΛ ΑΓ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ_647Ν7ΛΗ-ΜΘΑ

85733_2984_20210426_akrives

85733_2984_20210426_synhmmeno

Προκήρυξη ΑΓ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (ανάρτηση)

 

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 73349,30€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Μελέτες
Τύπος: Τοπογραφικά, Γεωλογικά, Λιμενικά
Ημ/νία έκδοσης: 26/04/2021
Ημ/νία λήξης: 25/05/2021
ΑΔΑ: 647Ν7ΛΗ-ΜΘΑ
Αρ. Πρωτ.: 85729/2983
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email