Συνοπτικός δημόσιος διαγωνισμός για την “παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες Α & Β τμήματος στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς, έτους 2021 στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας.

Συνοπτικός δημόσιος διαγωνισμός για την “παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες Α & Β τμήματος στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς, έτους 2021 στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας.

Τηλ.: 2261350270 FAX: 2261350265
Πληροφορίες: Μ. Γκαβογιαννάκη

ΨΧΦ07ΛΗ-9ΚΚ_ΑΝΑΡΤΕΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III_ΤΕΥΔ_se word

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V_υπόδειγμα Οικ. Προσφοράς

 

 

 

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 60655,57€
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Ημ/νία έκδοσης: 17/03/2021
Ημ/νία λήξης: 30/03/2021
ΑΔΑ: ΨΧΦ07ΛΗ-9ΚΚ
Αρ. Πρωτ.: 54116/1954/17-03-2021
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email