Η Δ/νση Τεχνικών Εργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:120718

Η Δ/νση Τεχνικών Εργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:120718

Δ/νση Τεχνικών Εργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος,

email:e.mihou@fthiotida.pste.gov.gr, Τ.Δ/νση:Υψηλάντη 4, Τ.Κ.35131, Λαμία,

Πληροφορίες:Ε.Μίχου τηλ.2231354242 fax: 22313-54222,

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΑΥ ΚΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΦΑΥ ΚΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

ΕΣΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ -ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

ΤΕΥΔ ΚΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

ΤΕΥΔ ΚΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΚΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

 

 

 

 

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 240000,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Κτίρια
Ημ/νία έκδοσης: 08/02/2021
Ημ/νία λήξης: 04/03/2021
ΑΔΑ: Ω1Φ67ΛΗ-3ΘΤ
Αρ. Πρωτ.: 26860/1448/08-02-2021
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email