Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 3/2024 Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού Κάτω των ορίων για την Ανάδειξη αναδόχου της «Προμήθειας συσκευασμένου ψυχρού ασφαλτομίγματος 2023-2024», για την συντήρηση του Εθνικού & Επαρχιακού Οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 3/2024 Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού Κάτω των ορίων για την Ανάδειξη αναδόχου της «Προμήθειας συσκευασμένου ψυχρού ασφαλτομίγματος 2023-2024», για την συντήρηση του Εθνικού & Επαρχιακού Οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Π.Ε. Φθιώτιδας, Δ/νση Οικονομικού – Δ.Ε., Τμήμα Προμηθειών,

email: v.palaiologou@pste.gov.gr , τηλ: 2231354744,

Ταχ. Δ/νση: Λ. Καλυβίων 2, 35132, Λαμία,

Πληροφορίες: Παλαιολόγου Βασιλική

espd-request-v2 (5)

διακηρυξη_κημδησ

εντυπο οικονομικησ προσφορασ

περιληψη διακηρυξησ_ διαυγεια

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 100.000,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 29/03/2024
Ημ/νία λήξης: 25/04/2024
ΑΔΑ: 9ΘΑ87ΛΗ-4ΟΖ
Αρ. Πρωτ.: 68262