Προμήθεια εξήντα επτά (67) οχημάτων µε την μέθοδο της λειτουργικής χρονομίσθωσης (operational leasing)

Προμήθεια εξήντα επτά (67) οχημάτων µε την μέθοδο της λειτουργικής χρονομίσθωσης (operational leasing)

Στοιχεία επικοινωνίας:

Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών,

email: v.palaiologou@pste.gov.gr , τηλ: 2231354743 Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Καλυβίων 2, 35132, Λαμία,

Πληροφορίες: Βασιλική Παλαιολόγου

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ -ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Περιληψη διακηρυξης leasing ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 2

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 2359224,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Διεθνής
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Ημ/νία έκδοσης: 29/08/2022
Ημ/νία λήξης: 20/09/2022
ΑΔΑ: Ψ5ΒΔ7ΛΗ-ΠΡΕ
Αρ. Πρωτ.: 105611/3499
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email