Περίληψη διακήρυξης έργου: «Ολοκλήρωση Κατασκευής οδού Ραπταίοι – Ν. Στύρα – Στύρα (Χ.Θ. 9+150 έως Χ.Θ. 16+499,33)»

Περίληψη διακήρυξης έργου: «Ολοκλήρωση Κατασκευής οδού Ραπταίοι – Ν. Στύρα – Στύρα (Χ.Θ. 9+150 έως  Χ.Θ. 16+499,33)»

Δ/νση Τεχνικών έργων Π.Ε.Εύβοιας,

ΧΑΪΝΑ 93, 34132, ΧΑΛΚΙΔΑ,
ΤΗΛ: 2221353805- 2221353818, ΚΛΗΜΑΤΑΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ

ΣΧΕΔΙΑ

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 12000000,00€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 20/06/2022
Ημ/νία λήξης: 29/07/2022
ΑΔΑ: ΨΠΓΓ7ΛΗ-6ΨΝ
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email