Περίληψη διακήρυξης έργου: «Ολοκλήρωση Κατασκευής οδού Ραπταίοι – Ν. Στύρα – Στύρα (Χ.Θ. 9+150 έως Χ.Θ. 16+499,33)»

Περίληψη διακήρυξης έργου: «Ολοκλήρωση Κατασκευής οδού Ραπταίοι – Ν. Στύρα – Στύρα (Χ.Θ. 9+150 έως  Χ.Θ. 16+499,33)» Δ/νση Τεχνικών έργων Π.Ε.Εύβοιας, ΧΑΪΝΑ 93, 34132, ΧΑΛΚΙΔΑ,

Read More »