Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για το προσωπικό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε. Βοιωτίας

Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για το προσωπικό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε. Βοιωτίας Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ.: 2261350290 FAX: 2261350265 Πληροφορίες: Π. Καραλή 80835_2800_20210420_signed 80835_2800_20210423_ΟΡΘΗ

Read More »

Κοπή χόρτων και κλαδιών στο οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας

Κοπή χόρτων και κλαδιών στο οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας Τηλ.: 2261350273 FAX: Πληροφορίες: Π. Καλλιώρας 6ΕΖΑ7ΛΗ-ΩΥΦ ΑΝΑΡΤΕΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Read More »