Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για το προσωπικό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε. Βοιωτίας

Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για το προσωπικό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε. Βοιωτίας

Στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλ.: 2261350290 FAX: 2261350265
Πληροφορίες: Π. Καραλή

80835_2800_20210420_signed

80835_2800_20210423_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 3 ΚΑΙ 6

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ_ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 3361.80€
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Είδη ατομικής προστασίας
Ημ/νία έκδοσης: 20/04/2021
Ημ/νία λήξης: 27/04/2021
ΑΔΑ: ΑΝΕΥ
Αρ. Πρωτ.: 80835_2800/20-4-2021
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email