Κοπή χόρτων και κλαδιών στο οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας

Κοπή χόρτων και κλαδιών στο οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας

Τηλ.: 2261350273 FAX:
Πληροφορίες: Π. Καλλιώρας

6ΕΖΑ7ΛΗ-ΩΥΦ ΑΝΑΡΤΕΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 74400,00€
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 20/04/2021
Ημ/νία λήξης: 10/05/2021
ΑΔΑ: 6ΕΖΑ7ΛΗ-ΩΥΦ
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email