13/2021 Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Δ “ΕΔΧ-ΤΑΞΙ έως 4 θέσεων” ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 96276/2990/27-05-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΔΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ “ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α’/ΘΜΙΑΣ & Β’/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ

13/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ “ΕΔΧ-ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ” ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 96276/2990/27-05-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΔΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Read More »

12/2021 Πρόσκληση για την Υποβολή Προσφορών για την κατηγορία Γ “ΕΔΧ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ” (με ΑΔΑΜ) με τίτλο “Πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Γ “ΕΔΧ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ” στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023» με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ”.

12/2021 Πρόσκληση για την Υποβολή Προσφορών για την κατηγορία Γ “ΕΔΧ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ” (με ΑΔΑΜ) με τίτλο “Πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την

Read More »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β “ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΙΑ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2023 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β “ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΙΑ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2023 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ Στοιχεία επικοινωνίας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Read More »

10/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α “ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ” ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 96276/2990/27-05-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΔΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ “ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α’/ΘΜΙΑΣ & Β’/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ

10/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α “ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ” ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 96276/2990/27-05-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΔΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ “ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Read More »