ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β “ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΙΑ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2023 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β “ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΙΑ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2023 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ-Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Λ.ΧΑΪΝΑ 93. ΧΑΛΚΙΔΑ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗΣ, ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΗΛ 2221353710-709.

 

11_2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΔΑΜ)(4)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ(2)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ(2)

 

 

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 187383,84€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 30/03/2021
Ημ/νία λήξης: 09/04/2021
ΑΔΑ: 21PROC0083614502021-03-3
Αρ. Πρωτ.: 63665/1758/30-03-2021
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email