Καθορισµός επαναδιεξαγωγής της δηµοπρασίας του έργου:« Βελτίωση οδού από διασταύρωση Στροπώνων προς Μετόχι έως Κύµη” Π.Ε. Εύβοιας

Καθορισµός επαναδιεξαγωγής της δηµοπρασίας του έργου“ Βελτίωση οδού από διασταύρωση Στροπώνων προς Μετόχι έως Κύµη”  προϋπολογισµού: 300.000,00€,χρηµατοδότηση: ΣΑΕΠ066 Στοιχεία επικοινωνίας:  ΠΕ Εύβοιας,Δ/νση Τεχνικών Έργων email:mertiri.p@evia.pste.gov.gr, τηλ.:

Read More »