ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 SERVER ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΤΟΥΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3, 35100, ΛΑΜΙΑ,
ΤΗΛ: 22313-53331, ΣΠΑΘΟΥΛΑΣ ΜΑΝΟΣ

prosklisi_signed.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): ΑΝΕΥ
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες
Ημ/νία έκδοσης: 03/08/2015
Ημ/νία λήξης: 05/08/2015
Αρ. Πρωτ.: 103851/3898
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 103886/751/4-8-2015