Καθορισµός επαναδιεξαγωγής της δηµοπρασίας του έργου:« Βελτίωση οδού από διασταύρωση Στροπώνων προς Μετόχι έως Κύµη” Π.Ε. Εύβοιας

Καθορισµός επαναδιεξαγωγής της δηµοπρασίας του έργου“ Βελτίωση οδού από διασταύρωση Στροπώνων προς Μετόχι έως Κύµη”  προϋπολογισµού: 300.000,00€,χρηµατοδότηση: ΣΑΕΠ066

Στοιχεία επικοινωνίας:

 ΠΕ Εύβοιας,Δ/νση Τεχνικών Έργων
 email:mertiri.p@evia.pste.gov.gr, τηλ.: 2221353818, email:zerva@evia.pste.gov.gr,  τηλ.2221353820,Χαινά 93-Χαλκίδα,34100

Πληροφορίες: Μερτίρη Παρασκευή, Ζέρβα Δέσποινα

104275-754-GNOSTOPOIHSH.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 300000,00€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 03/08/2015
Ημ/νία λήξης: 26/08/2015
ΑΔΑ: 7ΝΞ47ΛΗ-ΑΟ8
Αρ. Πρωτ.: 103856/3248/3-8-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 104275/754/4-8-2015
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email